Make your own free website on Tripod.com

Aalter
Start Terug Volgende

 

Afdeling Aalter

Verslag van de Naaaacht van het Zoogdier in het Poekepark in Aalter

1) Inleiding

Op 13-14-15 september organiseerde afdeling Aalter naar aanleiding van het Nacht van het Zoogdier een weekendje in het Park van Poeke. De bedoeling was om een beeld te krijgen van de muizen -en vleermuizenfauna in het Park van Poeke.

2) Beschrijving van het Park van Poeke

Het Poekepark is een kasteeldomein van ongeveer 56 ha groot en is in zijn huidige vorm nog steeds herkenbaar als een laat-19de eeuws landgoed met enkele 20ste eeuwse accenten. Het domein wordt doorsneden door de Poekebeek en ligt centraal in de Poekebeekvallei in Poeke (deelgemeente van Aalter). Het park bestaat vooral uit bos en hakhout doorsneden door vele dreven. In dit natuurgebied bevinden zich ook enkele vochtige graslanden.

3) Muizeninventarisatie

A) methode

Verspreid in Poekepark werden in een aantal biotopen trip-trap valletjes geplaatst. In totaal werden er een 36-tal live-traps uitgezet. Als aas gebruikten we standaard-aas. Dit bestaat uit pindakaas, havermout, worteltjes en spek. De valletjes werden al twee dagen op voorhand op "safe" gezet. Vrijdagavond 13 september om 20u werden de vallen opengezet en van aas voorzien. 's Nachts werden de vallen om de 4u gecontroleerd en overdag om de 6u. De live-traps werden voor de laatste keer gecontroleerd om 6u zondagmorgen.

B) Bespreking van onderzochte biotopen + vangstresultaten
*biotoop 1

Dit was een smal paadje met aan weerszijden begroeing van bramen, vlier en enkele bomen zoals hazelaar en berk. Hier werden acht trip-traps geplaatst. De eerste nacht vingen we er één Rosse Woelmuis en één Bosmuis. De daaropvolgende nacht vingen we nog twee maal een Rosse Woelmuis en één Bosmuis. Er liep ook één Bosspitsmuis in de val.

*Biotoop 2

De tweede reeks vallen werden gezet in een doodlopende, droogstaande uitloper van de Poekebeek. De begroeing bestaat voornamelijk uit brandnetels en wilgen. In dit biotoop stonden 5 valletjes. De eerste nacht vingen we hier drie maal een Rosse Woelmuis en één Bosmuis.

*Biotoop 3

Aan de zijkant van een natte dreef werden acht valletjes geplaatst. De bosrand bestaat voornamelijk uit bramen. Hier vingen we de eerste nacht één Rosse Woelmuis. De tweede nacht werd drie maal een Rosse Woelmuis en één Bosmuis gevangen.

*Biotoop 4

Langs een paadje door het bos plaatsten we zes vallen. Hier was er maar weinig onderbegroeing ,enkel wat opslag van bramen. De tweede nacht werd er dan ook maar één Bosmuis gevangen.

*Biotoop 5

De laatste reeks vallen plaatsten we op een soort oude onderaardse gang die bedekt is met losliggende stenen en begroeid is met voornamelijk brandnetels, vlier, esdoorn. Er werden acht valletjes geplaatst. Hier vingen we de tweede nacht 2 keer een Huisspitsmuis en één maal een Rosse Woelmuis.

4) Vleermuizeninventarisatie

A) Methode

Wegens het slechte weer werden maar enkele kleine vleermuisexcursies gehouden. Met een bat-detector (toestelletje om vleermuizen op te sporen) werd enkele malen door het Park rond gelopen. Ook in Poeke zelf werd op vleermuisexcursie gegaan. Voor meer gedetailleerde soortenbesprekingen , zie in één van de vorige Primula's. (D.i. het afdelingsblaadje van JNM-Afd.-Aalter)

B) Resultaten
1) Dwergvleermuis

In de straten van Poeke werd geregeld rond straatlichten Dwergvleermuis waargenomen. In totaal werden een 15-tal Dwergvleermuizen gehoord. In Poeke Park werd ze ook een aantal keren waargenomen.

2) Watervleermuis

De typische vlucht van de Watervleermuis boven het water konden we bewonderen boven de Poekebeek en de slotgracht rond het kasteel.

3) Laatvlieger

Van deze soort hoorden we één exemplaar vliegen rond de kerk van Poeke.

4) Rosse vleermuis

Deze soort werd even gehoord in het Poekepark zelf.

5) Besluiten

Gezien het aantal soorten muizen en vleermuizen kunnen we het weekendje geslaagd noemen. De afwezigen hadden weer eens ongelijk!

Filip Waumans

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright © 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 18/11/1999