Make your own free website on Tripod.com

Bestuurswissel
Vorige Start Terug Volgende

 

Verslag van de bestuurswissel (16/11/96)

Tussen het intikken van enkele duizenden zoogdierwaarnemingen door heeft het voltallig ZWG-bestuur zichzelf eventjes afgezet en weer aangesteld, lichtjes gewijzigd natuurlijk: nieuwe krachten werden verwelkomd, bejaarden beleefd aan de deur gezet.

Aanwezigen: Bonne Franky, Christiaens Bart, Kesteleyn Caroline, Goossens Maarten, Lozie Liesje, Onkelinx Thierry, Stevens Geert, Vanacker Stijn, Vandendriessche Bob, Vogelaers Laurens, Waumans Filip.

Verontschuldigd: Brys Rik, Jansen Kris, Van Den Wyngaert Filiep, Willems Wout.

 1. Overzicht en algemene evaluatie:
  Braakbalpluisweekend te Dworp (jan.): minder goed, weinig volk
  Oostkerke (maart): vangsten goed, initiatiepeil ok.
  kampen:
  Lubbeek: zeer goed
  Herentals: iets minder
  NVHZ: goede voorbereiding, bijna alle afdelingen deden mee
 2. Plannen 1997:
  1 algemeen ZWG-kamp, waarschijnlijk door Kris J. te Bree
  1 korter vleerkamp
  braakbalpluisavonden: 2e maandagavonden v/d maand vanaf feb.
  NVHZ, 1 weekje later misschien?
 3. Financiën:
  De T-shirts die goed verkopen, de vallenverkoop en kadervorming brengen ons saldo positiever, we staan er dan ook beter voor dan in januari, en de AMINAL-subsidies moeten zelfs nog gestort worden.
  Als we ±80 betalende leden hebben brengen die ons ±12000 Bfr. op.
  Eliomys blijft een grote kost.
 4. Materiaal:
  Er zijn nog 150 vallen in bestelling.
  Maarten en Bob zouden een lijstje met valbezitters moeten samenstellen.
  Als we nog vallen willen ombouwen zullen we dat zelf moeten betalen.
 5. Eliomys:
  Iedereen content, genoeg artikels: leuke, interessante, sfeervolle..., van alles wat. Lay-out nog niet Tip-Top (nvdr. We doen wat we kunnen).
 6. Congres
  Iemand moet een standje met de stafkaarten bemannen. We (d.i. Bart) nemen de ZWG-XL-T-Sh's mee naar het congres.
 7. De Promotiefolder
  Wat Bart al lang beloofd had wordt werkelijkheid: hij stelt ons een prototype van de gloednieuwe ZWG-promotiefolder voor.
  We kiezen tijdens een (aparte) dia-sessie enkele geschikte dia's uit die door Thierry tot zwart-wit-foto's zullen ontwikkeld worden. (inmiddels gebeurd)
  Hij komt in alle zoogdierboeken in de winkel en we gebruiken hem als voorstellingsblaadje van de ZWG.
 8. De oude en de nieuwe braakballentabel.
  De Nederlanders zijn bezig met een nieuwe
  Wij ook, zogezegd, maar schedeltekeningetjes maken duurt blijkbaar langer dan verwacht.
  De oude tabel (Eliomys-kapstok) moet volgens uitgeefster Inge Brichau duurder worden, nl. 50fr. Wij vinden dat unaniem teveel. 30fr. kan nog net. Als het echt 50 wordt geven we het zelf uit. Dat dat volgens Inge niet kan, is larie; commentaar:"We mogen toch wel ons eigen tijdschrift uitgeven zeker?!"
 9. Het voorlopig programma voor 1997.
  03/01/97: 2 Noorse collega's en een Nederlander komen 's avonds dia's over het Scandinavische zoogdierleven tonen op 't bondssek. o.l.v. Kris Jansen
  17 feb.: inleidend braakbalpluisavondje op 't bondssek, eerste in een reeks van 'tweede maandag-pluis-bondssek.-avonden'
  12 en 13 april: kaderweekend te Borgloon o.l.v. Rik Brys
  zomerkampen: 5-12 (?) Juli: ZWG-kamp te Bree (=N-Limburg) o.l.v. Kris Jansen.
  20 en 21 sept.: NVHZ
  november: Bestuurswissel
 10. Toekomst van de zoogdierwaarnemingen in Vlaanderen.
  We hadden het er al over in een eerste verkennende ronde op onze vorige bestuursvergadering. (zie vorig verslag)
  Komt er in Vlaanderen, naar het voorbeeld van het VZZ niet beter éen overkoepelende zoogdiervereniging?
  Deze bedenkingen, stellingen en opmerkingen werden geformuleerd:
  Thierry: Iets nieuws oprichten betekend het oude opdoeken, en daarbij moeten duidelijke afspraken geformuleerd worden.
  Vergaderen met anderen betekent samen werken, samen lobbyen. Het Instituut bij monde van directeur Eckhart Kuyken blijft vaag omtrent het aanstellen van een voltijds zoogdier-medewerker.
  Samenwerken met professionals wordt een must: Sven Verkem, Koen Van den Berghe,...
  Als 'onze' gegevens wetenschappelijk verwerkt zouden worden blijven ze wel bij ons. Volgens Stijn vereist zo'n verwerking enkel soort en vindplaats.
  JNM blijft natuurlijk JNM, aangezien wij niet enkel met zoogdieren bezig zijn. Aktieve ZWG'ers worden natuurlijk 'automatisch' aktief lid van de grote vereniging.
  Tijdschriften: Lutra zou blijven als uitstraling naar de rest van de wereld. Het bevat dan ook hoogstaande artikels. In Zoogdier zouden we natuurlijk aan bod komen, aangezien in de redactie Vlamingen zitten. Eliomys kan blijven voor typische JNM-berichtjes en verslagjes.
  De werking zou gebaseerd moeten zijn op een managementsplan voor bijvoorbeeld 2 jaar, met duidelijke doelstellingen.
  Wat moet er nu gebeuren? Om te beginnen gaan Stijn, Franky en Bob naar de eerstkomende vergadering van de vleermuizenwerkgroep om daar eens te peilen naar het enthousiasme.
  Na wat positieve reacties kan er dan eens samen vergaderd worden.
 11. Externe contacten
  Vleermuizenwerkgroep: wil een boekje uitgeven over vleermuizenonderzoek en bescherming. Het moet algemeen, goedkoop en begrijpelijk blijven. De inhoud: praktische handleiding ijskelderbeheer, nestkastjes, determinatie, handleiding kerkzolderonderzoek, handleiding Bat-detector. De basis voor dit werkje zou komen van het soortenbeschermingsplan van Sven Verkem en het Franstalige Chiroptière.
  Kerkuilwerkgroep: Franky houdt kontakt.
 12. Hamsterproject
  Dirk Criel diende bij AMINAL een hamsterproject in: Studiebureau Econnection wil samenwerken met het NCBR, de ZWG en het VZO (?). Het Instituut voor natuurbehoud moet hierover bij monde van Stijn nog advies uitbrengen. eind augustus wordt een hamsterexcursie gepland.
 13. Het nieuwe bestuur:

Dat ziet er vanaf heden als volgt uit:

Voorzitter: Bart Christiaens
Penningmeester: Maarten Goossens
Secretaris: Geert Stevens
Redactie: Thierry Onkelinx
Pers en promotieverantwoordelijke: Filip Waumans
Infoverantwoordelijke: Vandendriessche Bob
Materiaalverantwoordelijke: Maarten Goossens
Ledensecretaris: Thierry Onkelinx
Natuurhistorisch sekretaris: Filip 'Jaak' Van den wijngaerd
Lid zonder functie: Kris Jansen

Hierna werd het archief van voorzitter tot voorzitter doorgegeven en werden verder waarnemingen ingetikt.

groeten van uw notulist,

Bob Vandendriessche

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright © 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 18/11/1999