Make your own free website on Tripod.com

Wie zijn we
Start Terug Volgende

 

Houdt het nachtleven jou ook wakker?

En...
Versta je onder het nachtleven een voorbijfladderende vleermuis, een Vos geruisloos op jacht, een roepende Bosuil en geritsel onder de bladeren, opgeluisterd met een rood wijntje en camembert onder volle maan?
Dan zit je goed bij de...

ZWG

Wie zijn wij?

De ZWG of voluit Zoogdierenwerkgroep is een werkgroep binnen de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM). De JNM, een vereniging voor jongeren tussen 8 en 25 jaar, houdt zich bezig met alles wat bloeit en groeit. Over heel Vlaanderen verspreid zijn er 45 afdelingen waar er wekelijks allerhande aktiviteiten plaatsvinden. De werkgroepen richten zich op een bepaald aspect van de natuur of het milieu en vormen een belangrijk onderdeel van de vereniging.

Wat willen wij?

Ondanks het feit dat elke natuurliefhebber zoogdieren een warm hart toedraagt, is er erg weinig geweten over de actuele verspreiding van de zoogdieren in Vlaanderen. De ZWG poogt daar iets aan te doen.

Het doel van de ZWG kan dan ook samengevat worden als de studie en bescherming van de in het wild levende inheemse zoogdieren en hun biotoop.

Wat doen wij?

Studie en Onderzoek:
Braakballen van uilen worden verzameld en uitgeplozen om zo de zoogdierschedeltjes van de prooien op naam te brengen. Bij zeldzame vondsten kan men daarna overgaan tot meer gericht onderzoek in de omgeving.
Zo'n onderzoek gebeurt met behulp van live-traps, vallen waarmee we de muizen levend vangen. Na soortbepaling worden ze terug vrij gelaten.
Een derde methode bestaat uit een gericht zoeken naar vleermuizen. M.b.v. een 'bat-detector' worden vleermuizen opgespoord en op naam gebracht. Tenslotte zijn er ook nog de toevallige zichtwaarnemingen of sporen van zoogdieren.
Bescherming:
Verspreidingsgegevens op zich zijn heel belangrijk. Maar je kan er ook meer mee doen:
Ze kunnen een konservator belangrijke informatie geven voor het beheer van zijn natuurreservaat.
Of ze laten toe om de eigenaar van een huis te informeren i.v.m. de aanwezigheid van een kolonie vleermuizen en hem/haar voor hun bescherming te sensibiliseren.

Meer aktief bestaan onze beschermingsaktiviteiten uit het inrichten van overwinteringsplaatsen voor vleermuizen, zoals leegstaande bunkers.

Onze aktiviteiten

Jaarlijks is er minstens één ZWG-kamp tijdens de zomervakantie. Tijdens dat kamp komt zowat alles aan bod: muizen, vleermuizen, braakballen, sporenonderzoek, zolderonderzoek,...
Doorheen het jaar zijn er een 6-tal ZWG-weekendjes waarbij een bepaald biotoop, meestal een natuurreservaat, geïnventariseerd wordt, een ijskelder ingericht wordt of waar er braakballen worden geplozen, vaak gecombineerd met enkele interessante voordrachten.
Gedurende de winter komen we regelmatig samen om gezellig onder elkaar braakballen te pluizen, gegevens te verwerken, zogertjes uit te wisselen en te roddelen...
Af en toe trekken we er dan ook nog eens voor een dag op uit, bijvoorbeeld op zoek naar hamsterburchten.

Voor elk wat wils

Aktiviteiten:

Wil je jouw kennis van zoogdieren stevig opkrikken, dan zijn de ZWG-aktiviteiten daarvoor de uitgelezen gelegenheid. Doorheen het jaar is er een ruim aanbod.

Eliomys:

Het driemaandelijks verschijnende tijdschrift van de ZWG. Je vindt er allerlei artikels in over zoogdieren, sfeer- en wetenschappelijke verslagen van kampen en weekendjes, speciale onderzoekjes, krantenknipsels over zoogdieren, aankondigingen van aktiviteiten, enz.

Het unieke ZWG-T-shirt:

Je kunt er elke ZWG'er aan herkennen. Momenteel kun je zelfs reeds kiezen uit twee verschillende ontwerpen!

Sfeer en Ambiance:

Die zijn er op elke ZWG-aktiviteit, van kamp tot bestuursvergadering, een ideale mix van informatie en ontspanning. Ze maken van de ZWG een hechte vriendenkring, waar ook jij van harte welkom bent !

Recept voor een gezond en geestig leven:
Met hart en ziel de ZWG beleven!

Zoogdiereninventarisatie van Vlaanderen

In 1995 ging de ZWG van start met een grootscheepse zoogdiereninventarisatie van Vlaanderen. Het doel is in het najaar van 2001 een nieuwe, recente verspreidingsatlas van de Vlaamse zoogdieren uit te geven. Deze zal de periode 1986-2000 beslaan. De vorige dateert immers reeds van 1986 en intussen is er enorm veel veranderd. Ondertussen hebben we in 1997 al een voorlopige atlas gepubliceerd. Je kan deze bestellen door een mailjte te sturen naar winkel@jnm.be. Hij kost (excl. verzendingskosten) slechts 150 BEF (3,72 €).

Om dit alles aan het brede publiek kenbaar te maken, werd er een mooie kleurenfolder samengesteld die het hele project uit de doeken doet. Bovendien zijn er ook nog speciale veldwaarnemingsboekjes en waarnemingsformulieren aangemaakt. Dit alles is gratis verkrijgbaar bij de ZWG!

Sindskort werken we samen met de Zoogdierenwerkgroep van de Wielewaal vzw. Op die manier kunnen we onze krachten bundelen wat zeker ten goede zal komen aan de kwaliteit van ons onderzoek. En onrechtstreeks ook op de bescherming van de zoogdieren in Vlaanderen. Meer informatie over de Zoogdierenwerkgroep van de Wielewaal bij info@Wielewaal.be.

Lid worden van de ZWG kost jou slechts 150 BEF (3,72 €) (200 BEF (4,96 €) voor niet JNM-leden)
te storten op rekeningnummer: 447-0102511-04
van JNM-ZWG
Kortrijksepoortstraat 140
9000 GENT

Meer informatie

JNM Zoogdierenwerkgroep
Kortrijksepoortstraat 140
9000 Gent
Tel. + 32 9 223 47 81
Fax. + 32 9 223 28 05
Website: http://www.jeugdwerknet.be/jnm.zwg
Email: zwg@jnm.be

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright © 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 12/11/1999