Make your own free website on Tripod.com

Herentals
Vorige Start Terug Volgende

 

Verslag zoogdierkamp Herentals

De waarnemingen zij beperkt gebleven tot enkele elementaire soorten, op enkele na. Het weer was ook niet van die aard dat de zoogdieren met massa's zouden toestromen (110 liter regen per m op n dag). Het gros van de kampdeelnemers bulkte ook niet direct van de zoogdierkennis zodat het echte inventarisatiewerk soms moest wijken voor uitleg (wat natuurlijk niet negatief is maar wel wat remmend kan werken). En toch mocht het resultaat er zijn: 184 vleermuizen, 3 egels (en op 7 plaatsen uitwerpselen), een ree (en op drie plaatsen uitwerpselen), 11 muizen in braakballen, er werden 27 muizen gevangen, 14 konijnen gezien en verder nog op twee plaatsen uitwerpselen van een vos en sporen van mollen (molshopen) gevonden.

Zoogdieren

Vleermuizen

Het vleermuizenonderzoek werd verricht m.b.v. batdetectors, mistnetten en kleine vangkooitjes.

Er werden twee kolonies van Laatvliegers geteld nl. in de kerken van Olen-centrum en van Vorselaar, in de Kerk van Olen zaten 80 Laatvliegers, in die van Vorselaar 17.
Er werden 's morgens vroeg roepende Rosse vleermuizen en Dwergvleermuizen gezocht en ze werden op resp. 7 en 2 plaatsen gevonden.
Er werden vleermuizen gevangen met mistnetten met als resultaat: drie Dwergvleermuizen en een Laarvlieger ( in de dreef, vlak aan de kerk in Vorselaar) en een Franjestaart (in het fort van Oelegem).
Er werd een Rosse Vleermuis gevangen m.b.v. een vangkooitje (een van die roepende Rosse vleermuizen).
In het fort van Oelegem werden ook heel wat vleermuizen gezien: 33 Watervleermuizen, 4 Franjestaarten en een Baardvleermuis.
De rest van de waarnemingen werd met batdetectors gedaan. Zo werden aan de vijvers van BLOSO, naast de Nete in Herentals, 4 Watervleermuizen en 4 Dwergvleermuizen gezien, even verder langfs de Nete een Rosse en een Watervleermuis en nog 3 Dwergvleermuizen langs het Engels kamp en 5 Dwergvleermuizen, 2 Rosse vleermuizen en een Myotis in het kamp zelf, minstens 6 Dwergvleermuizen, 4 Laatvliegers, een Watervleermuis, een Rosse en twee Myotissen (vermoedelijk Baarvleermuizen) in de dreef in Vorselaar.

Muizen

Het muizen-onderzoek werd gedaan m.b.v. ongeveer 100-live-traps doch het waren niet de uitgelzen weersomstandigheden toch werden er tijdens de enige nacht dat het live-trappen doorging 12 Rosse woelmuizen en 15 Bosmuizen gevangen. er werden ook enkele braakballen (van de kerkuil die op het fort broedt) geplozen met resultaat: 1 dwergspitsmuis, 4 bosspitsmuizen, 4 veld/aardmuizen, 1 bosmuis en 1 huisspitsmuis.

Vogels

Enkele waarnemingen: boomvalk, havik, buizerd, visarend (!), torenvalk, steenuil, kerkuil,...

Amfibin en reptielen:

Slechts enkele waarnemingen aangezien het onderzoek op dit vlak nogal beperkt was: hazelworm, bruine kikker en alpenwatersalamander.

Toon Vrelust

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 18/11/1999