Make your own free website on Tripod.com

Moenebroek
Vorige Start Terug Volgende

 

Verslag van het ZWG-inventarisatie weekend in het Moenebroek (4-6/10/96)

Het Moenebroek, buitengewoon

Het Moenebroek is een natuurreservaat dat, op één perceel na volledig in eigendom is van Natuurreservaten vzw en het bevindt zich in de buurt van Geraardsbergen. Zoals de naam al laat vermoeden, bestaat een groot deel uit vochtige biotopen. Het reservaat beslaat in feite een stuk van de zachtgolvende vallei van de Moenebroekbeek, met beneden de natte stukken en hogerop de drogere stukken. Daarvan zijn wel nog lang niet alle perelen in eigendom en/of beheer van Natuurreservaten vzw.

De diverse biotoopjes met vangstresultaten

1. Ruige berm

De eerste reeks vallen werd uitgezet op het hoogste punt van de vallei, langs de Groene Wegin een ruige berm.

Resultaat: Bosmuis (Apodemus sylvaticus), Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus) en één Dwergspitsmuis (Sorex minutus).

2. Grens van twee akkertjes

Halverwege de helling, onder de eerste reeks, stond de twee de reeksvllen.Dit was min of meer onder de prikkeldraad, op degrens van twee akkertjes.De begroeiing, gras, was soms overvloedig, soms schaars.

Resultaat: nihil, hoewel er enkele malen spitsmuizen werden gehoord.

3. Hooiland

De langste reeks vallen werd geplaatst langs de grens van het groot hooiland met een polulierenaanplaant. Op de grens stond een dichtewilde haag, hoofdzakelijk bestaande uit Meidoorn en Sleedoorn. Op sommigeplaatsen stonden de brandnetels er in dichte drommen.

Resultaat: Hier vingen we Bosmuis en Rosse woelmuis

4. Moerasbos

Dit bosis al heel ergoud, het word reeds opde kaart van Ferraris (1775)vermeld.Voreger werd hier hakhout-kultuur toegepast. Het bos bestaat vooral uit Zwarteels,metGrauwewilg in de hakhoutlaag en verder Essen, ingeplante Canadapopulieren en enkelestruiken zoals de Geldere roos. Op de bodem staat voornamelijk Zegge.

Resultaat: Opniew enkel Bosmuis en Rosse woelmuis

5. Haag

Op der grnes van twee weiden, met erlangs een knotwilgenrij, stond een Meidoornhaag. Aan de voet van deze haag plaatsten we 10 vallen.

Resultaat: 1 Tweekleurige bosspitsmuis (Sorex coronatus)

6. Hakhout

Aansluitend op het Moerasbos, waar de bomen hoog zijn, is er een deel met hakhout. Op de open plaatsen er tussen is er een ruike kruidenvegetatie. Hier bevond zich onze laatste reeks vallen.

Resultaat: Nogmaals enkel Bosmuis en Rosse woelmuis

Evaluatie van de vangstresultaten:

In het totaal vingen we vier soorten muizen: Bosmuis, Rosse woelmuis, Dwergspitsmuis en Tweekleurige bosspitsmuis, met een duidelijke overheersing van Bosmuis en Rosse woelmuis.

Dit laatste is te verklaren daar het feit dat deze twee soorten zich het makkelijkst aanpassen. Ze zijn weinig argwanend t.o.v. nieuwe objekten in hun biotoop. De meeste anderen soorten vereisen een langere periode dan een weelend om hun drempelvrees te overwinnen.

Daarenboven leent ons standaardlokaas (pindakaas met havermout en spek) zich vooral tot het aanlokken van de fananten van de pindakaas, zoals Bosmuis en Rosse woelmuis. Want die geur overheerst duidelijk die van het spek.

Aanvullende zoogdiergegevens

Vlakbij het haagje vonden we temidden het paadje uitwerpselen van zowel Bunzing (Putorius putorius) als van Vos (Vulpes vulpes). Daarnaast waren er verschillende waarnemingen van Haas (Lepus europaeus) en Konijn (Oryctolagus cuniculus).

Bovendien zijn er ook nog enekel gegevens van braakballen, gevonden in April 1996.

Daarin zater er 5 Aardmuizen (Microtus agrestris), 2 Ondergrondse woelmuizen (Pitymus subterraneus), 1 Bruine rat (Rattus norvegicus), 1 Veldmuis (Microtus arvalis) en 1 Bosmuis

Op de kruising van de Strichtstraat met de spoorweg zagen we 's nachts tenslotte een Hermelijn (Mustela erminea)

Dankwoord

Zoals altijd kan een dergelijk weekend slechts doorgaan dankzij de inzet van vele mensen. Ik wens dan ook de volgende personen te bedanken: Bob Vandendriessche voor de hulp bij het sleuren me de vallen en het plaatsen ervan, Ward Verhaege en Co van JNM-Zottegem voor de praktische organisatie, en, in het bijzonder, Carlos d'Haeseleer, de konservator, voor het terbeschikking stellen van zijn infrastructuur!

Geen dank aan onze lieve Heer, want hij liet de regen bij bakken naar beneden vallen.

Bart Christiaens

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright © 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 18/11/1999