Make your own free website on Tripod.com

Project
Vorige Start Terug Volgende

 

Atlas
Handleiding

Zoogdiereninventarisatie van Vlaanderen

Een van de doelstelling van de Zoogdierenwerkgroep is het beschermen van de zoogdieren. Dit is slechts mogelijk als we voldoende gegevens hebben over het voorkomen en de verspreiding van elke soort. Daarom bestaat er binnen de Zoogdierenwerkgroep een traditie om waarnemingen te verzamelen op zo een ruim mogelijk schaal.

Een eerste grootscheeps inventarisatie leidde in 1986 tot de publicatie "Zoogdieren-Inventarisatie in Vlaanderen (1976-85)" (Holsbeek et al., 1986). Na dit gigantische werk, zeker gezien de beperkte middelen waarover men toen kon beschikken, viel het een aantal jaren stil. Maar in 1994 werd de draad werd opgenomen. Dit zou in 2001 moeten resulteren in een "Atlas van de Vlaamse zoogdieren (1986-2000)". In 1997 werd er al de "Voorlopige atlas van de Vlaamse zoogdieren" (Onkelinx, 1997) gepubliceerd. Van dit werk is er ook een HTML-versie beschikbaar.

De zoogdierenwerkgroep werkt voor dit project ook samen met andere verenigingen. Zo worden er braakbalgegevens uitgewisseld met de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (KUWG), vleermuisgegevens met de Vleermuizenwerkgroep (VLWG) van Natuurreservaten vzw. Ook met de Zoogdierenwerkgroep van de Wielewaal vzw wordt er sindskort zeer nauw samengewerkt.

In samenwerking met de Wielewaal zullen we ook een nieuwsbrief over de Zoogdiereninventarisatie uitgeven. Wie geļnteresseerd is in deze nieuwsbrief, die overigens geheel gratis is, kan hem aanvragen door een mailtje te sturen naar info@wielewaal.be.

Wie wil kan eventueel zelf gegevens doorsturen. Je kan een leeg exemplaar van onze databank downloaden, evenals een handleiding om zelf gegevens in te voeren. Je kan de handleiding in HTML-versie bekijken.

Literatuur

Holsbeek, L.; Lefevre, A.; Van Gompel, J. & R. Vantorre, 1986. Zoogdieren-Inventarisatie in Vlaanderen (1976-85). Gent, Nationale Zoogdierenwerkgroep, 118 p.
Onkelinx, T., 1997. Voorlopige atlas van de Vlaamse zoogdieren. Gent, Zoogdierenwerkgroep van de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming vzw

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright © 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 02/01/2000