Make your own free website on Tripod.com

Westkust
Vorige Start Terug Volgende

 

Afdeling Westkust

De wakkeren in onze afdeling waren: Bram en Thijs (tot 23h), Tijl (tot 0h30), Maai, Wouter, Franky en ikke (we gingen door tot het einde, d.i. tot vroeg in de morgen, zonder ons gevoel voor humor te verliezen!).

Op 14 september 1996 werd over heel Vlaanderen de Nacht van het Zoogdier georganiseerd door de JNM, de Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming.

De Nacht van het Zoogdier heeft als doel nog meer gegevens te verzamelen over zoogderen in heel Vlaanderen. Die gegevens worden dan gebruikt voor het Zoogdierenproject van de JNM, dat al 2 jaar loopt.

JNM afdeling Westkust, actief hier in de Ijzervallei, hielp hier ook aan mee. Plaats van gebeuren was de Blankaart (voor de vleermuizen) en de Kleine Blankaart (voor de muizen).

Onze afdeling kreeg hulp van de voorzitter van de Zoogdierenwerkgroep van de JNM, Franky Bonne.

Die nacht stonden er ons een 3-tal dingen te doen:

Vleermuizen inventariseren
Life-traps controleren
Braakballen pluizen en indien mogelijk andere zoogdieren opsporen

Vleermuizen inventariseren

We begonnen 's avonds met het zoeken naar vleermuizen in het park rond de Blankaart. Dit gebeurde met een bat-detector. Dit toestel zet het geluid van vleermuizen om in voor ons hoorbaar geluid. Naargelang de frekwentie en het geluid weet je welke vleermuis het is.

Aan het kasteel hoorden en zagen we Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Aan de uitwerpselen te zien, waren we ook zeker dat die er zat.

Aan de brug over de voorvijver hoorden we Baardvleermuis (Myotis mystacinus), Dwergvleermuis (Pipistellus pipistrellus) en Watervleermuis (Myotis daubentonii).

Restanten van afgebeten vlindervleugels wezen erop dat er ook Grootoorvleermuis (Plecotus auritus) zit, zei Franky Bonne.

Aan het kasteel hoorden we ook de baltsroep van de Laatvlieger. Het is nu de paarperiode voor de vleermuizen, vooraleer ze in winterslaap gaan. Pas in het voorjaar vindt de bevruchting plaats door het sperma, dat enige maanden is opgeslagen. (Bron: Zoogdieren v/d Benelux, p.80)

Aan het kasteel hoorden en zagen we Laatvlieger (Eptesicus serotinus). Aan de uitwerpselen te zien, waren we ook zeker dat die er zat.

Aan de brug over de voorvijver hoorden we Baardvleermuis (Myotis mystacinus), Dwergvleermuis (Pipistellus pipistrellus) en Watervleermuis (Myotis daubentonii).

Restanten van afgebeten vlindervleugels wezen erop dat er ook Grootoorvleermuis (Plecotus auritus) zit, zei Franky Bonne.

Aan het kasteel hoorden we ook de baltsroep van de Laatvlieger. Het is nu de paarperiode voor de vleermuizen, vooraleer ze in winterslaap gaan. Pas in het voorjaar vindt de bevruchting plaats door het sperma, dat enige maanden is opgeslagen. (Bron: Zoogdieren v/d Benelux, p.80)

Life-traps controleren

Sinds donderdag hadden we al een deel life-traps uitgezet in de Kleine Blankaart, zodat de muizen al wat konden wennen aan de vallen en aan het lokaas dat erin lag.

Het systeem van life-traps werkt als volgt: wanneer de muis in de val kruipt tot bij het voedsel, valt er een klepje dicht. Hij kan dus niet meer weg. Nadat hij dan door ons gedetermineerd is tijdens de controlerondes, wordt hij levend losgelaten.

Als lokaas wordt een soort papje bereid van pindakaas, havermout peperkoek en soms spek (vooral voor spitsmuizen). De controle van de vallen gebeurt om de 4 uur.

In het totaal stonden er 38 vallen, waarvan 33 in de Kleine Blankaart en 5 bij mij thuis (=Zuidbroekstraat 11, Woumen). We hadden succes, vooral bij de Bosmuizen, die ons lokaas blijkbaar zalig vonden! We vingen 2 Gewone Bosspitsmuizen (Sorex araneus) en 13 Bosmuizen (Apodemus sylvaticus).

Bosmuizen komen hier algemeen voor, en in verschillende biotopen. We hebben hier waarschijnlijk te maken met 'trap-hapiness', d.i. Bosmuizen die telkens terugkomen naar dezelfde Life-trap om zich dik te eten.

Braakballen pluizen

Aan de hand van braakballen kun je ook weten hoe het met het muizenbestand gesteld is.

Uit 5 verse braakballen van een Kerkuil (Tyto alba) haalden we volgende resultaten:

Veldmuis (Microtus arvalis): 9
Bosspitsmuis (Sorex araneus): 2
Veldspitsmuis (Crocidura leucodon): 1 -> zeldzaam!!
Huisspitsmuis (Crocidura russula): 1
Ondergrondse woelmuis (Pitymys subteraneus): 2
Huismuis (Mus musculus): 1

Tijdens die nacht werden er ook nog 2 egels (Erinaceus europaeus) waargenomen:

1 in het park rond het kasteel
1 in de Zuidbroekstraat 11, Woumen

De persverantwoordelijke van JNM-Nationaal had ervoor gezord dat enkele JNM'ers uitleg mochten geven over de verschillende aspecten van de Nacht van het Zoogdier. Ongeveer om het uur gaf er iemand uitleg over 1 specifiek aspect.

Franky Bonne, voorzitter van de ZWG, gaf om 23h45 een live interview op de radio per telefoon, waarin hij een algemeen inleiding gaf over de Nacht van het Zoogdier. Verder kwamen nog volgende JNM'ers aan het woord:

Rik Brys (afd. Midden-Limburg) over braakballenonderzoek
Filip Waumans (afd. Aalter) over muizenonderzoek
Thierry Onkelinx (afd. ZW-Brabant) over vleermuizenonderzoek
Maarten Goossens (afd. Durmeland) over wat ze die nacht gedaan hadden
Bob Vandendriessche (afd. Brugge) normaal gezien met een sfeerverslag (hij had zich verslapen)

Dit was voor een geslaagde Nacht van het Zoogdier, en er zullen zeker nog zoogdierweekendjes volgen!!

Dan rest me nu nog enkel om iedereen te bedanken die meehielp aan deze nacht van het Zoogdier, en in het bijzonder Franky Bonne. ook wil ik nog mijn moeder bedanken voor alles wat ze voor ons klaargemaakt heeft (soep, appeltaart, preitaart), en om zo lang op te blijven voor het opnemen van de intervieuws op de radio.

Sigrid Verhaege

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 18/11/1999