Make your own free website on Tripod.com

Voorwoord
Start Terug Volgende

 

De Zoogdieren zijn bedreigd. Dat is de conclusie van een rapport van de World Conservation Union. Daaruit blijkt dat niet minder dan 25% van de wereldwijde zoogdierfauna met uitsterving bedreigd is.

De reden? Zoogdieren blijken heel immobiel te zijn! Laat ons alvast hopen dat de voorvechters van onze zoogdieren, ook zoogdier zijnde, zich kunnen bewijzen als spreekwoordelijke uitzondering op deze regel.

Om meer efficient en effectief te kunnen strijden ten dienste van onze zoogdieren, is het immers onontbeerlijk om de zoograngen potdicht te sluiten. Alleen zo kunnen we tot een goed geco÷rdineerde aanpak komen. Hoe deze nauwe samenwerlking er precies moet uitzien, dat valt nog te bezien. Maar het moet er in elk geval dringd van komen.

De ZWG moet en zal zich hier blijvend voor inzetten.

Een tweede conclusie van bovengeciteerd rapport, betreft die andere oude koe die reeds meermaals uit de gracht werd opgediept. Een koe is ook een zoogdier en dus immobiel, vandaar waarschijnlijk dat het er telkens opnieuw in verzeild geraakt.

Tot voor dit WCU-rappart waren de internationale natuurwetenschappers er namelijk van overtuigd dat de vogels de meest bedreigde diergroep waren. Nu blijkt dit de zoogdieren te zijn. Reden van dit misverstand? Zoogdieren kunnen duidelijk van minder aandacht genieten, zowel vanuit de kring van amateur-natuurbelevers als vanuit wetenschappelijk onderzoek en politieke hoek. Ook inVlaanderen zijn we in het zelfde bedje ziek. Meteen nog een reden om de verspreide slagorde definiteif vaarwel te zeggen. Samen staan we veel sterker met onze eis voor een professionele wetenschappelijke ondersteuning, bij voorkeur vanuit het Instituut voor Natuurbehoud.

Ons werk als vrijwilliger, gecombineerd met een dergelijke professionele steun, zou duidelijk beter renderen.

Ook hier zal de ZWG zich blijvend voor inzetten.

Intussen zijn wij als ZWG al twee jaar ver in ons zoogdierinventarsiatie-projekt. En het ziet er reeds heel mooi uit. Tijdens de intikmarathon weren allerestereden gegevens die toen in ons vbezit waren, vele duizenden, op computer ingevoerd.En er liggen er ongetwijfeld nog vele duizenden op verzending te wachten. Opsturen maar!

Hoe goedditprojektook maglopen, we mogen niet in dezelfdefout hervallen zoals bij de vorige inventarisatie. We zullen er moeten over waken dat, een de atlas er zalzijn, de rol niet gelost wordt.Zoogdierwaarnemingen zullen blijvend ingezameld en verwerkt moeten worden. En hoewel de ZWG dit huidige projekt totvandaag de dagmetbrio co÷rdineert, kunnen en mogen we niet verwachten dat het na 2000 zalblijven doen.

De echte rol van de ZWG ligtop een ander terrein, namelijk jongeren in kontakt brengen met zoogdieren, een diergroep die men doorgaans iets moeilijker te zien krijgt. Hier bij voorkeurregelmatig samenwerkend meteen "volwassen" zoogdiervereniging. Zo kunnen we hopelijk de zoogdiern ook iets bekender maken bij het jeugdige JNM-publiek.

Da is dan ook de rode draad doorheen ons ZWG jaarprogramma 1997.

In blijde verwachting van bovenstaand toekomstbeeld, kijken wij intussen (voor)uit naar het nieuwe boeiende ZWG-jaar.We zullen er iets moois van maken!

ZWG-voorzitter,

Bart Christiaens

 

Design & maintenance by Bonx
Copyright ę 2000. JNM Zoogdierenwerkgroep. All rights reserved.
Last updated on 18/11/1999